Leze, leze po železe

V dnešním článku si trošku zavzpomínáme. Jednak na hodiny biologie a přírodopisu a jednak možná na dětství vaše nebo vašich ratolestí.


Dnešek bude totiž o lokomocích. Nebojte se, hned vysvětlím. Nejjednodušší definicí tohodle slova by asi bylo, že jde o různý způsoby, jak se dostat vlastním tělem z bodu A do bodu B, a to jakýmkoliv směrem (dopředu, dozadu, nahoru, dolů) a to jak ve vodě, tak na souši. Šplhání na laně, ručkování na nevimčem, plavání, chůze po nohou nebo po rukou, skoky, běh, to všechno je lokomoce.

Obsah ti odemkneme s členstvím